.
รวมลิ้งค์อื่น ๆ


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 08/01/2012 16:22
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 8522 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  29441 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด   ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 1011 ครั้ง


::ผลงานวิชาการ::

::ปฏิทินการปฏิบัติงาน ::


หน้าแรก >  ทำเนียบบุคลากรชื่อ :   ว่าที่ร้อยเอก จิรภัทร มหาวงค์   ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเดชรินทร์ อินพรม   ตำแหน่ง :   ครู คศ.2
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายรัฐวิชญ์ สารเทพ    ตำแหน่ง :   ครู คศ.2
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาววิไลวรรณ ใจบุญ   ตำแหน่ง :   พนักงานราชการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางกัลยา โทปุรินทร์    ตำแหน่ง :   ครู คศ.2
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวฑาริกา สงวนศักดิ์   ตำแหน่ง :   ครู ผู้ช่วย
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายธนภูมิ ฝีปากเพราะ   ตำแหน่ง :   พนักงานราชการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายคมสันต์ ใจปิง   ตำแหน่ง :   นักการภาโรง
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวศิวิพรรณ คำวัง   ตำแหน่ง :   ครู คศ.1
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายกรวัฒน์ โนพิยะ   ตำแหน่ง :   ครู คศ.1
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวสุชาดา คำกอง   ตำแหน่ง :   ครู คศ.1
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายปรเมษฐ์ จิตรโชติ   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวพวงผกา หลบภัย   ตำแหน่ง :   ครู ค.ศ.1
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางอรจิรา กองดี   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวจารุวรรณ ชะเต   ตำแหน่ง :   ครู คศ.1
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวนิภาพร ธนะเนตร   ตำแหน่ง :   พนักงานราชการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวกรรณิการ์ ใจปิง   ตำแหน่ง :   บุคลากรทางวิทย์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวณัฐณิชา ทิพโพธิ์   ตำแหน่ง :   ครู คศ.1
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  

 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
โรงเรียนบ้านด่าน
  ที่อยู่   ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน  เบอร์โทรติดต่อ  054-760103
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย โรงเรียนบ้านด่าน  ติดต่อผู้ดูแล bandanschool@windownslive.com
Copyright © 2009   โรงเรียนบ้านด่าน
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009